adidas superstar bag1 är en tillsynsmyndighet o

bag1 är en tillsynsmyndighet och markering av neuronal differentiering

väska 1 fungerar som co – förkläde för hsp70 / hsc70.vi rapporterar att stabila överuttryck av bag1 i odödliggjord neuronala csm14.1 cellerna hindrar döden efter av fattigdom.bag1 överuttryck bromsade p adidas superstar adidas superstar roliferativ graden av csm14.1 celler, resulterade i ökade nivåer av phospo karta kinaser och påskyndade neuronal differentiering.immuncytokemi visade mest nukleära lokalisering av bag1 protein i dessa celler.men under differentiering in vitro, bag1 protein förskjutits från främst kärnvapen för cytosoliska i csm14.1 celler.att utforska in vivo paralleller till dessa resultat och vi undersökte bag1 uttryck i att utveckla mus nervsystemet med immunhistokemisk metod.tidigt i hjärnans utveckling, bag1 hittades i grupper av neuronala prekursor celler, medan cytosoliska bag1 färgning observerad adidas superstar es huvudsakligen efter slutförandet av neuronala prekursor migration och differentiering.tillsammans har dessa fynd öka möjligheten att bag1 protein som uttrycks i början av neurogenesis in vivo och kan ändra neuronala cellöverlevnad och differentiering, åtminstone delvis, från adidas superstar en nukleär plats.