adidas superstar bag1 är en tillsynsmyndighet o

bag1 är en tillsynsmyndighet och markering av neuronal differentiering

väska 1 fungerar som co – förkläde för hsp70 / hsc70.vi rapporterar att adidas superstar stabila överuttryck av bag1 i odödliggjord neuronala csm14.1 cellerna hindrar döden adidas superstar efter av fattigdom.bag1 överuttryck bromsade proliferativ graden av csm14.1 celler, resulterade i ökade nivåer av phospo karta kinaser och påskyndade neuronal differentiering.immuncytokemi visade mest nukleära lokalisering av bag1 protein adidas superstar i dessa celler.men under differentiering in vitro, bag1 protein förskjutits från främst kärnvapen för cytosoliska i csm14.1 celler.att utforska in vi adidas superstar vo paralleller till dessa resultat och vi undersökte bag1 uttryck i att utveckla mus nervsystemet med immunhistokemisk metod.tidigt i hjärnans utveckling, bag1 hittades i grupper av neuronala prekursor celler, medan cytosoliska bag1 färgning observerades huvudsakligen efter slutförandet av neuronala prekursor migration och differentiering.tillsammans har dessa fynd öka möjligheten att bag1 protein som uttrycks i början av neurogenesis in vivo och kan ändra neuronala cellöverlevnad och differentiering, åtminstone delvis, från en nukleär plats.